ISTORIA

PARTIDULUI NATIONAL SOCIALIST

Sinteza privind istoria Partidul National Socialist

(fost Partidul Socialist Roman)

Repere istorice

1871 – 1872 – Crearea primelor cercuri socialiste ;
1885 – 1886 –
În „Revista Socială” apare studiul lui C.D.Gherea „Ce vor socialiștii români?”, iar la sfârșitul anului s-a publicat și programul cercurilor socialiste ;
1888 –
Alegeri parlamentare, a fost ales primul deputat socialist în Parlament ;
1902 –
Apare primul număr al gazetei „România Muncitoare” (seria 1) „organ politic săptămânal”, editat de cercul socialist cu același nume ;
1906 –
Apare manifestul Cercului socialist „România Muncitoare” intitulat „Patruzeci de ani de sărăcie, de robie și rușine” ;
Prima Conferință generală a sindicatelor și a cercurilor socialiste la București ;
Se creează Comisia Generala a Sindicatelor din România ;
1907 – Crearea „Uniunii Socialiste din România”, organizație politică centralizată a mișcării socialiste ;
1918 –
Partidul Social-Democrat din Țara Românească și Bucovina și Partidul Socialist dinTransilvania hotărăsc să se uneasca și adoptă denumirea de Partidul Socialist din România ;
Partidul Socialist din România adoptă un program politic cunoscut ca „Declarația de principii” din 1918 ;
1921 – Congresul general al Partidului Socialist din România ;
Se votează transformarea partidului în Partidul Comunist din România (până în 1922, Partidul Socialist Comunist din România) ;
1922 –
Conferința generală a tineretului din România, la București ;
Crearea Uniunii Tineretului Socialist (din 1924, Uniunea Tineretului Comunist) ;
1924 – P.C.R., U.T.C. și alte organizații revoluționare sunt scoase în afara legilor ;
1927 –
Congresul „Federației Partidelor Socialiste din România” ;
Se creează, prin unificarea acestora, Partidul Social-democrat din România ;

1938 – Crearea Partidului Socialist Țărănesc ;
1939 –
Al doilea război mondial ;
1947 –
Congresul XVIII al P.S.D.R. ;
Se hotărăște unificarea cu P.C.R. în vederea realizării unitații politice a clasei muncitoare ;
1948 –
Congresul I al P.M.R. (Congresul al VI-lea al P.C.R.), care consfințeste unificarea P.C.R. cu P.S.D.R. și crearea partidului unic al clasei muncitoare ;
1989 –
Evenimentele din decembrie ;
1992 –
Reînființarea Partidului Socialist Român ;

2014 – Partidul Socialist Roman a fost radiat din Registrul Partidelor Politice al Tribunalului Bucuresti ;

2016 – Pastrand istoricul si doctrina socialista membrii fondatori ai Partidului Socialist Roman au infiintat Partidul NeoSocialist ;

2017– Partidul NeoSocialist isi schimba denumirea in Partidul National Socialist (P.N.S.).

2022– Al doilea Congres al Partidului National Socialist.

Definiția socialismului în sine este:
„o teorie politică și economică a organizării sociale care susține că mijloacele de producție, distribuție și schimb ar trebui să fie deținute sau reglementate de comunitate în ansamblu”.