STATUT

Partidul „National Socialist -P.N.S.

STATUT

CAPITOLUL I Denumirea,forma juridica,scopul

Partidul „National Socialist” -P.N.S.-este partid politic al carui
scop principal este formarea cadrului necesar desfasurarii de activitati politice
intr-o noua perspectiva de ideie socialista, pentru a oferii societăţii o
alternativă de guvernare curata, eficienta pentru dezvoltare şi progres.
Partidul „National Socialist” -P.N.S.- apără prin politica sa,cetateanul
in raporturile sale cu lumea incojuratoare, ordinea de drept şi principiile
democraţiei participative, suveranitatea, independenta, indentitatea natiunii
in contextul incluziunii intr-o EUROPA Unita in diversitate, unitate si
integritatea teritorială.
Art. 1. Denumire, semnul permanent.
1.) Denumirea integrala a partidului este Partidul „National
Socialist”, denumirea prescurtata P.N.S.
2.) Partidul „National Socialist” este persoana juridica de drept
public, a carui activitate se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, la nivel
national cât si local in conformitate cu prevederile Constitutiei, a Legii
partidelor politice, precum si cu reglementarile prezentului statut.
3.) Semnul permanent al partidului este AZALEEA, trei flori pe
aceiasi tulpina intr-un cerc de culoare galbena, in motivul popular azaleea
inseamnand : cumpatare, echilibru.Sub simbolul florilor de azalee sunt
asezate trei stelute in linie, sub care este inscrisa denumirea prescurtata,
P.N.S.Semnul permanent poate fi schimbat de Comitetul Executiv la
propunerea Biroului Permanent.
4.) Drapelul Partidul „National Socialist” -P.N.S. este rosu, in
centru poate fi imprimat semnul partidului intr-un cerc galben.
5.) Partidul „National Socialist” -P.N.S.- are IMN propriu.
6.) Culorile Partidul „National Socialist” -P.N.S.-sunt: roşu şi
galben.
7.) Statutul Partidului „National Socialist” se poate modifica in
condiţiile stabilite de lege și de Adunarea Generala – Congres- la propunerea
Comitetului National.
8.) Sediul social al Partidului Socialist Roman este situat in
Municipiul Bucuresti, Str. Chitila Triaj nr.4, bl.2, sc.1, ap.19,sectorul 6.
– Sediul partidului poate fi schimbat, daca este necesar si
obligatoriu, de Comitetul executiv al partidului prin Hotarare semnata de
presedinte.
9.) Durata de functionare a partidului este nedeterminata.
10.) Partidul urmareste numai obiective politice.
Obiectivele Partidul „National Socialist” -P.N.S.
a).Partidul „National Socialist” -P.N.S. urmareste numai
obiective politice, promoveaza valorile si interesele nationale, pluralismul
politic, contribuie la formarea opiniei publice, participa cu candidati in alegeri
la constituirea unor autoritati publice, stimuleaza participarea cetatenilor la
scrutinuri potrivit legii, indeplinind o misiune publica garantata de Constitutie.2
b).Partidul „National Socialist” -P.N.S. militează pentru;
construirea unui sistem social bazat pe libertatea de a alege in mod
democratic, respect fata de om si mediul inconjurator, cinste, demnitate,
dreptate socială, promoveaza lupta împotriva excluderii sociale, militeaza
pentru, unitatea, independenţa şi suveranitatea României.
Art. 2. Identitatea partidului
1.) Partidul „National Socialist” -P.N.S. este continuatorul ideii
de socialism, a Partidului Socialist Român -fondat în 1918 și reinfintat in
august 1992 – la sedinta de reconstituire delegaţii au adoptat în unanimitate
moţiunea care marca apariţia pe scena politică românească a Partidului
Socialist Roman.
2.) Partidul „National Socialist” -P.N.S , prin program politic si o
noua doctrina socialista ce se sprijna pe socialismul stiintific si materialismul
dialectic și membrii săi au datoria să reclădească un sistem de valori care să
ne deschida noi drumuri si cautari într-un veac XXI plin de provocări.
3.) Partidul „National Socialist” -P.N.S. îşi exprimă respectul şi
gratitudinea pentru cei care au realizat unirea tuturor romanilor la 1
Decembrie 1918 sub un singur drapel si au cladit România modernă, cu
deosebire, pentru socialistii de atunci.
4.) Partidul „National Socialist” -P.N.S se plasează pe un drum
nou, propriu, nu-şi arogă identitatea, filiaţia, meritele unor înaintaşi ce au
purtat odinioară numele de socialisti; se aseamănă ca viziune asupra acţiunii
politice, dar nu sunt şi nu pot fi continuatorii proiectului pierdut în anul 2014,
ca urmare a unor practici nelegale.

STUDIAZA