Istorie si Program

Sinteza privind istoria Partidul National Socialist

(fost Partidul Socialist Roman).

Repere istorice

1871 – 1872 – Crearea primelor cercuri socialiste ;
1885 – 1886 –
În „Revista Socială” apare studiul lui C.D.Gherea „Ce vor socialiștii români?”, iar la sfârșitul anului s-a publicat și programul cercurilor socialiste ;
1888 –
Alegeri parlamentare, a fost ales primul deputat socialist în Parlament ;
1902 –
Apare primul număr al gazetei „România Muncitoare” (seria 1) „organ politic săptămânal”, editat de cercul socialist cu același nume ;
1906 –
Apare manifestul Cercului socialist „România Muncitoare” intitulat „Patruzeci de ani de sărăcie, de robie și rușine” ;
Prima Conferință generală a sindicatelor și a cercurilor socialiste la București ;
Se creează Comisia Generala a Sindicatelor din România ;
1907 – Crearea „Uniunii Socialiste din România”, organizație politică centralizată a mișcării socialiste ;
1918 –
Partidul Social-Democrat din Țara Românească și Bucovina și Partidul Socialist dinTransilvania hotărăsc să se uneasca și adoptă denumirea de Partidul Socialist din România ;
Partidul Socialist din România adoptă un program politic cunoscut ca „Declarația de principii” din 1918 ;
1921 – Congresul general al Partidului Socialist din România ;
Se votează transformarea partidului în Partidul Comunist din România (până în 1922, Partidul Socialist Comunist din România) ;
1922 –
Conferința generală a tineretului din România, la București ;
Crearea Uniunii Tineretului Socialist (din 1924, Uniunea Tineretului Comunist) ;
1924 – P.C.R., U.T.C. și alte organizații revoluționare sunt scoase în afara legilor ;
1927 –
Congresul „Federației Partidelor Socialiste din România” ;
Se creează, prin unificarea acestora, Partidul Social-democrat din România ;

1938 – Crearea Partidului Socialist Țărănesc ;
1939 –
Al doilea război mondial ;
1947 –
Congresul XVIII al P.S.D.R. ;
Se hotărăște unificarea cu P.C.R. în vederea realizării unitații politice a clasei muncitoare ;
1948 –
Congresul I al P.M.R. (Congresul al VI-lea al P.C.R.), care consfințeste unificarea P.C.R. cu P.S.D.R. și crearea partidului unic al clasei muncitoare ;
1989 –
Evenimentele din decembrie ;
1992 –
Reînființarea Partidului Socialist Român ;

Congresul PSR

2014 – Partidul Socialist Roman a fost radiat din Registrul Partidelor Politice al Tribunalului Bucuresti ;

2016 – Pastrand istoricul si doctrina socialista membrii fondatori ai Partidului Socialist Roman au infiintat Partidul NeoSocialist ;

2017– Partidul NeoSocialist isi schimba denumirea in Partidul National Socialist (P.N.S.).

Obiective stabilite prin Statut

Socialistii sunt datori să reclădească un sistem de valori ce trebuie să ne călăuzească într-un secol XXI , plin de noi provocări. Partidul National Socialist îşi exprimă respectul şi gratitudinea pentru cei care au edificat România modernă, pentru oamenii politici în general, cu deosebire, pentru socialistii de atunci. Socialistii de azi se plasează pe un drum propriu, care nu-şi arogă identitatea, filiaţia, meritele unor înaintaşi ce au purtat odinioară numele de socialisti; se aseamănă ca viziune asupra acţiunii politice, dar nu sunt şi nu pot fi continuatorii proiectului pierdut în vâltoarea vremurilor.

Partidul National Socialist de astăzi este un partid modern, care asociază experienţa socialistilor de pretutindeni, cu cea a socialismului clasic, fără să înceteze nicio clipă să fie atent la realităţile concrete ale ţării.

Partidul National Socialist împărtăşeşte si promovează valorile şi principiile democratice validate în timp; pe de o parte, libertatea, proprietatea, toleranţa, responsabilitatea, egalitatea de şanse, solidaritatea, ce definesc omul în raporturile sale cu sine, cu semenii săi, dar şi cu comunitatea din care face parte, iar pe de altă parte, suveranitatea, separaţia puterilor, statul de drept, ce definesc raporturile dintre cetăţeni şi stat, principiile pe care se fondează orice societate politică democratică.

Călăuziţi de astfel de repere, socialistii îşi propun să construiască viitorul cu cea mai mare atentie , schimbând doar acolo unde este nevoie şi îmbunătăţind ceea ce este de ameliorat. Partidul National Socialist este cel dintâi care susţine eliminarea lucrurilor greşite, a disfuncţionalităţilor, a mentalităţilor învechite, a oamenilor incompetenţi sau rău intenţionaţi, dar în acelaşi timp şi primul care sprijină modelele pozitive, lucrurile care au funcţionat şi funcţionează bine, oamenii de valoare.

Socialistii secolului XXI nu se cantonează în clişee ideologice care , de multe ori , contrazic realitatea şi oferă soluţii greşite. De aceea ei înţeleg ideologia drept un cadru general, care trebuie să facă în permanenţă loc contextului şi realităţii concrete. Istoria ne arată că marile experimente tragice s-au produs cu deosebire atunci când oamenii au căutat să reproducă ,cu orice pret , în realitate vreo schemă ideologică.

Identitatea Partidului National Socialist este dată de credinţa sa în principiile şi reperele izvorâte din tradiţie, experienţă, dintr-o ierarhie autentică a valorilor, din continuitate, stabilitate şi ordine, ceea ce ne face să construim, printr-o politică echilibrată, contextuală, prudentă, graduală, un viitor pentru România.

Valorile fundamentale ce stau la baza doctrinei Partidul National Socialist sunt:

STUDIAZA  MAI  DEPARTE